Sèniors

La comissió sènior del Col·legi té com a raó de ser aglutinar als col·legiats sènior majoritàriament no exercents i procurar, dins del canvi constant que ens envolta, mantenir la cohesió entre els seus membres i afavorir tant el creixement personal com cultural i fomentar la participació́ activa al si del Col·legi, de manera transversal i que redundi en benefici dels seus col·legiats i de la societat en general.
Les seves normes de funcionament son principalment les següents:
  1.  Organitzar diverses activitats culturals, d’oci i  formatives o de qualsevol altre caire que comportin impacte social i siguin dirigides tant al col·lectiu d’integrants de la Comissió Sènior del Col·legi com a altres col·legiats o persones d’interès.
  2. La Comissió la formaran els col·legiats majoritàriament no exercents que tinguin la voluntat demostrada de compartir durant la nova etapa de creixement que ens envolta, els valors, experiència, inquietuds i cultura adquirida durant els anys d’exercici professional amb altres companys de professió i membres de la comissió, i que la seva aportació ajudi a mantenir la cohesió i el creixement social i cultural dels membres de la Comissió i també del Col·legi. Es convocaran reunions periòdiques i al menys una cada trimestre.
  3. S’escolliran entre els membres de la Comissió un president i vicepresident, els quals s’anomenaran,  cada dos novembres,  per majoria reforçada de tots els membres de la comissió assistents.
  4. El president i vicepresident presentaran un pla d’actuació al Consell Directiu del Col·legi que contempli tant les activitats realitzades en l’exercici en curs com un resum de les activitats a fer a curt i mig termini, elaborades i acordades pels seus membres, juntament amb el seu eix motor.
  5. El president i vicepresident donaran suport als responsables dels projectes  escollits  per dur a bon terme els projectes aprovats per la comissió i presentats i aprovats pel  Consell Directiu del Col·legi.
Joan Aldomà 
Xavier Badia 
Ramón Casals 
Antonio Delgado 
Daniel Faura 
Jose Luis Fernández Baños
Emili Gironella                                                    
Joan Lagen 
Toni Lechuga 
Joan Mallafré 
Alejandro Martínez
Enric Miró 
Joan Miró 
Jordi Ollé 
Maria Àngela Ramió
Fernando Serrate
Carlos Soria 
Esther Subirà 
Francisco Tuset 
Manel Vilar 


ACTIVITATS:

 
  • Visita Museu Pau Casals - primavera 2024 amb dinar
 
  • Conferència-col·loqui sobre: els valors i la cultura Castellera 
 
  • L´oli a la mediterrània: visita al molí d´oli Cuadrat Valley dr Albagés – Maig o Juny 2024
 
  • Visita a una bodega amb dinar (per determinar data i lloc) 
X Cicle de conferències 2023/24- Comissió Intercol·legial de Sèniors