Sèniors

 • Realitzar tot tipus de contactes, relacions i intercanvis amb els “sèniors” d’altres Col·legis i/o amb altres col·lectius i agrupacions i institucions en assumptes que puguin ser d’interès del Col·legi i dels seus col·legiats.
 • Orientar i tutelar, tant en el seu inici com en qualsevol moment de la carrera professional, a aquells professionals censors jurats de comptes que el Consell Directiu els proposi, de conformitat amb les polítiques del Col·legi.
 • Organitzar cicles de conferències amb personalitats rellevants del nostre àmbit i /o humanístic així com organitzar tot tipus d’activitats professionals, culturals, formatives, lúdiques, esportives o de qualsevol altre caire, dirigides preferentment als membres del Col·legi.
 • Elaboració i presentació de propostes al Consell Directiu del Col·legi, relacionades amb els interessos d'aquest col·lectiu.
 • Col·laborar en els projectes que impulsi el Col·legi relacionats amb l’àmbit de la responsabilitat social empresarial.
 • Potenciar la formació dels membres del Col·legi en altres habilitats i/o competències complementàries a les purament tècniques requerides per l'exercici de la professió.
 • Potenciar iniciatives en àrees d'investigació i recerca en temes relacionats amb l'exercici de la nostra professió.
 • Donar suport a la Fundació Ship2B en el desenvolupament de bones pràctiques i en l’organització d’actes destinats a la seva difusió en els àmbits que representen.
 • Col·laborar amb l’EFEC intentant aconseguir voluntaris per donar classes a les diverses escoles de Catalunya en les quals ens comprometrem a impartir docència i, al mateix temps, intentar introduir la nostra raó de ser i els nostres valors als alumnes.
 • Ajudar a la Direcció i als òrgans de govern del Col·legi en el disseny d’una enquesta de satisfacció, interessos diversos, etc., a realitzar entre el nostre col·lectiu. 
 • Organitzar un mínim de 3 conferències anuals per al nostre col·lectiu relacionades amb temes d’humanitats i en temes vinculats a la pau i la resolució de conflictes.
 • Concretar acords amb altres institucions per oferir al nostre col·lectiu poder accedir a viatges o conferències culturals diverses en les condicions més favorables possible.
 • Contactar amb les Comissions de Sèniors d’altres col·legis professionals, tant al territori espanyol com a nivell internacional, per cercar temes d’interès per poder oferir al nostre col·lectiu.
 • José Antonio del Castillo

  José Antonio del Castillo

  Secretari

 • José Luis Fernández

  José Luis Fernández

 • Joan Lagen

  Joan Lagen

  Coordinador

 • Enric Miró

  Enric Miró

 • Manel Vilar

  Manel Vilar

 • MARIÀNGELA RAMIÓ

  MARIÀNGELA RAMIÓ

 • Daniel Faura

  Daniel Faura

 • Carlos Soria

  Carlos Soria

 • Joan Aldomà

  Joan Aldomà

 • Joan Mallafré

  Joan Mallafré