El Col·legi

La missió del Col·legi és recollir les sensibilitats professionals i socials dels membres que representa; buscant camins, vies per complir les seves obligacions amb el col·lectiu i treballar per dur-les a terme, per fer material una visió: aconseguir el reconeixement públic del valor aportat per una professió -l'auditoria- que sempre ha anat lligada als termes fiabilitat, rigor, utilitat, independència i compromís.