Fiscal

Les línies bàsiques d'actuació de la Comissió per tal de donar suport a les persones col·legiades són:
 • Informació de novetats fiscals rellevants.
 • Col·laboració en la revista l'Auditor i en l'organització de ponències de tremàtica fiscal.
 • Suport al departament tècnic en la resolució d'aspectes fiscals de les consultes i en la interpretació de la normativa fiscal.
 • Manteniment de relacions institucionals amb l'Administració tributària.
 
 • Sessió Novetats tributàries 2015.
 • Organització sessió Agència tributària sobre actualització de novetats en les declaracions tributàries.
 • Suport a l’Escola en la preparació d’un possible programa de formació, buscar ponents per a un curs de formació d’actualització d’IVA i IS i preparar un seminari sobre litigis i provisions (visió fiscal i auditoria).
 • Publicació check-list tancament fiscal 2014.
 • Ponents en la SIT de febrer que va ser monogràfic de temes fiscals i revisió d’un document preparat pel Departament tècnic sobre novetats fiscals comentades en la SIT
 • Organització i coordinació taula Fòrum sobre temes fiscalitat a les ENL.
 • Articles revista l’Auditor núm. 72.
 • Jordi Casals

  Jordi Casals

  Faura-Casas. Auditors-Consultors, SL

 • Ricardo García-Nieto

  Ricardo García-Nieto

  GNL Russel Bedford Auditors, S.L.

 • Llorenç Maristany

  Llorenç Maristany

  Maristany & Oses. Advocats i Economistes

 • Josep Maria Noguera

  Josep Maria Noguera

  JM Noguera. Serveis de consultoria empresarial, SL

 • Meritxell Pérez-Copons

  Meritxell Pérez-Copons

  Cortés, Pérez y Cia. Auditores, SLP