Portal de la transparència

El Col·legi és conscient del seu paper al servei dels ciutadans, empreses i entitats. Per tant, posa a disposició dels seus col·legiats, associats, altres grups d'interès i de la societat la informació rellevant sobre les seves activitats i funcionament a través del Portal de la transparència.

Marc legal: Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2013, de 9 de desembre, del Govern d'Espanya) i Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre de la Generalitat de Catalunya).