Descobreix els nostres serveis

El Col·legi ofereix a tots els seus membres suport tècnic i formatiu. Tots aquests serveis es presten de manera presencial i propera i també a través de serveis digitals. A més, el Col·legi possibilita la incorporació dels seus membres a noves línies de negoci i activitat i és punt de trobada dels diferents despatxos i auditors, facilitant la seva cooperació.

Així mateix, el Col·legi presta especial atenció a les necessitats pròpies dels petits i mitjans despatxos, ja que són els que requereixen major suport per al compliment normatiu.
 
El Col·legi, a través de l’ICJCE, té presència i representació a nivell nacional i internacional als organismes propis de l’auditoria de comptes i defensa els seus interessos per a la millora de la professió davant els reguladors i supervisors nacionals i internacionals, associacions empresarials, agents econòmics i societat en general.

Si necessiteu ampliar la informació detallada en el web, si us plau contacteu amb la Secretaria del Col·legi al telèfon 932 803 100 o al correu electrònic col.legi@auditorscensors.com