Utilització de sales

Posem a la vostra disposició els espais del Col·legi

Els espais que es poden llogar i els serveis que s'ofereixen són:
  •  sala d'actes
  •  aules (aptes tant per a formació com per a reunions)
  •  utilització de portàtils i pantalles multimèdia
  •  totes les sales disposen de Wi-Fi gratuïta

Condicions d'ús del servei

Aquest servei és exclusiu per a membres exercents i només es pot utilitzar per organitzar reunions o sessions de formació internes.
La disponibilitat de les sales està condicionada a la cobertura de les necessitats de l'Escola d'auditoria.

Sales

  • Sala d'actes
  • Aules
  • Aules
  • Sala de Juntes