Assegurança responsabilitat civil

Per a la vostra pòlissa de responsabilitat aprofiteu els acords subscrits amb la corredoria d'assegurances Adartia, a través de l'entitat asseguradora Mapfre empreses

Per facilitar el compliment de l'obligació imposada per la Llei i el Reglament d'auditoria, els membres del Col·legi que ho vulguin, poden subscriure una Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil Professional de l'entitat asseguradora Mapfre Empresas gestionada per l'ICJCE amb la correduria d'assegurances ADARTIA.
   
Podeu trobar tota la informació a les Circulars de l’ICJCE: