Assegurança responsabilitat civil

Per a la vostra pòlissa de responsabilitat aprofiteu els acords subscrits amb la corredoria d'assegurances HOWDEN IBERIA, a través de l'entitat asseguradora AXA XL

Per facilitar el compliment de l'obligació imposada per la Llei i el Reglament d'auditoria, els membres del Col·legi que ho vulguin, poden subscriure una Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil Professional de l'entitat asseguradora AXA XL gestionada per l'ICJCE amb la correduria d'assegurances HOWDEN IBERIA.
   
Podeu trobar tota la informació a la Circular de l’ICJCE: