Propers cursos

18 set

de 15:00 a 19:00 hores


Convocatòria d'examen d'accés al ROAC

Ordre ECE/753/2019, d'1 de juliol, per la qual es publica la convocatòria d'examen d'aptitud per a la inscripció en el ROAC (BOE 165, 11/07/19)