Propers cursos

18 set

de 9:00 a 18:00 hores


Convocatòria d'examen d'accés al ROAC

Ordre EIC/624/2017, de 26 de juny, per la qual es publica la convocatòria d'examen d'aptitud per a la inscripció en el ROAC (BOE 154, 29/06/17)