Propers cursos


Convocatòria d’examen per a l’accés al ROAC (2023)


Ordre ETD/479/2023, de 5 de maig, per la qual es publica la convocatòria d'examen d'aptitud per a la inscripció en el ROAC.

Més informació