Propers cursos


Convocatòria d'examen d'accés al ROAC

Ordre ETD/680/2021, de 23 de juny, per la qual es publica la convocatòria d'examen d'aptitud per a la inscripció en el ROAC (BOE 154, 29/06/21)