Hores de formació

Per consultar les teves hores de formació i introduir els cursos realitzats fora del Col·legi o l'ICJCE, accedeix al Portal de Serveis.

L'usuari per poder accedir al portal és el vostre NIF (amb lletra majúscula i sense guió).