Col·legia't ara

Escull l'opció més adient segons al teva situació:

Col·legiat

Si has superat l'examen del ROAC i vols gaudir dels serveis que el Col·legi t'ofereix, no ho dubtis i col·legia't ara

Anar

Firma

Vols que la teva firma d'auditoria formi part del Col·legi? T'ho posem molt fàcil perquè es pugui beneficiar dels serveis del Col·legi

Anar

Col·laborador

Encara no tens el ROAC i col·labores amb un auditor de comptes en exercici o amb una societat d’auditoria de comptes?

Anar

Els preus de les quotes col·legials per a l'exercici 2016 són els següents: 

Col·legiat:
 • Exercents:                                                  288,07€ semestrals
 • Prestant serveis per compte aliè:            135,55€ semestrals
 • No exercents:                                            125,69€ semestrals
Els nous membres tenen una bonificació en la quota del 90% el primer any, del 75% el segon any i del 50% el tercer any.

Col·laborador:                                                 20€ semestrals

Actualment la quota de col·laborador està bonificada per les persones que exerceixen la seva activitat amb un auditor de comptes en exercici o amb una societat d’auditoria de comptes que siguin membres del Col·legi. Qualsevol modificació en aquest apartat serà comunicada amb una antelació de 6 mesos.

Descobreix tots els avantatges de formar part del Col·legi:

Escola d'Auditoria

Innovem en formació:
 • Cursos, jornades tècniques, màsters, tallers, congressos i conferències
 • Descomptes especials per a col·legiats i associats
 • Innovació en les noves tendències

Departament tècnic
 • Servei exclusiu als col·legiats d’atenció de consultes
 • Publicacions de contingut tècnic
 • Sessions d’intercanvi tècnic generals i específiques per a firmes col·legiades

Participa en els esdeveniments del Col·legi
 • Fòrum de l’Auditor
 • Dia de l’Auditor
 • Auditor per un dia (jornada dirigida a estudiants d'últim curs de grau)
 • Jornades d’Auditoria del Sector Públic
 • Jornades, sessions, conferències i activitats sectorials professionals
 • AMA (Arc Mediterrani d’Auditors)

Directori de Col·legiats i Firmes

Compravenda de Firmes
 • Una oportunitat de negoci per als col·legiats que volen contactar amb altres despatxos o firmes d’auditoria

Serveis especials per a associats i col·laboradors

Actualitat
 • Revista l’Auditor
 • El Col·legi en premsa
 • Circulars i Newsletters
 • Guies

Avantatges i descomptes exclusius en productes i serveis

Borsa de Treball
 • Necessites un auditor jove? Vols avançar en el teu pla de carrera? Vols accedir a les millors empreses d’auditoria del nostre país?
 • Informa’t sobre les ofertes i demandes de treball amb la màxima eficàcia i eficiència. Els col·legiats poden publicar les seves ofertes de treball i les persones que cerquen feina, relacionada amb el món de l’auditoria de comptes, poden incloure el seu currículum

Participa de les Comissions i grups del Col·legi
 • RSE
 • Comitè Tècnic
 • Entitats no Lucratives
 • Actuacions Pericials
 • Concursal
 • Fiscal
 • Auditoria Sector Públic
 • Sèniors
 • Joves
 • Mediació

Altres serveis
 • Lloguer d’espais
 • Signatura digital
 • Carnet col·legial
 • Assegurança de responsabilitat civil professional