Col·laborador

Per inscriure't com a col·laborador cal que emplenis tots els camps del següent formulari.

Actualment la quota de col·laborador està bonificada per a les persones que exerceixen la seva activitat amb un auditor de comptes en exercici o amb una societat d’auditoria de comptes que siguin membres del Col·legi. Qualsevol modificació en aquest apartat serà comunicada amb una antelació de 6 mesos.

Com que la figura de col·laborador està vinculada als fets de no tenir el ROAC i estar col·laborant activament amb un auditor de comptes en exercici o amb una societat d’auditoria de comptes, serà responsabilitat de cada col·laborador informar dels canvis que es puguin produir en aquests dos aspectes a través d’un correu electrònic dirigit a la Secretaria del Col·legi

L'informem que les dades personals que puguin constar en aquest document es troben en un fitxer propietat del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la relació que el vincula amb el Col·legi i informar-li dels actes, seminaris i publicacions relacionats amb la professió i qualsevol altra activitat que el Col·legi realitzi. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, haurà d'adreçar-se per escrit a la nostra seu: Sor Eulàlia d'Anzizu 41, 08034 Barcelona.