Espai tècnic

Publicacions relacionades amb els nous models d'informes

En la web de l'ICJCE en el menú de doc. tècnica teniu un apartat de nous informes d'auditoria amb el següent material: 

‒ Base de dades amb exemples d’aspectes més rellevants o qüestions claus d'auditoria de comptes anuals publicats a Espanya
‒ Quadern tècnic núm. 25 amb exemples de qüestions clau d’estats financers d’empreses del FTSE 100 (Regne Unit)
‒ Document de preguntes freqüents relacionades amb els nous models d’informes
‒ Material publicat per IFAC sobre les qüestions clau d'auditoria
‒ Circular ES 04/2017, 7 de març de 2017, junt amb la nota tècnica sobre les qüestions clau o aspectes més rellevants de l’auditoria
‒ Casos pràctics sobre els aspectes més rellevants de l’auditoria

Aquest apartat del web és  d’accés restringit als col·legiats i, per tant, per accedir-hi cal iniciar la sessió amb el vostre usuari (DNI amb la lletra en majúscules) i clau d’accés (que si no l’heu modificat també és el DNI amb la lletra en majúscules).

En la web del Col·legi
 
‒ En l'apartat del DT-Parlem-ne podeu trobar un petit vídeo amb flaixos de la sessió del 2 de febrer sobre l'aplicació pràctica de la NIA-ES 701
‒ Les preguntes de la setmana núm. 33 i 26 a 29 tracten sobre diferents aspectes dels nous models d'informes
Quadern tècnic núm. 75 amb exemples de qüestions clau d’estats financers d’empreses del FTSE 100 (Regne Unit)
‒ Dins de l’apartat de material  suport el document Nous models d'informes - preguntes freqüents.
 
Aquesta documentació és de lliure accés, excepte el document de preguntes freqüents