Espai tècnic

Publicacions relacionades amb els nous models d'informes

En l'apartat del DT-Parlem-ne podeu trobar un petit video amb flaixos de la sessió del 2 de febrer sobre l'aplicació pràctica de la NIA-ES 701.

Les preguntes de la setmana núm 33 i 26 a 29 tracten sobre diferents aspectes dels nous models d'informes.

Quadern tècnic núm. 75

Dins de l’apartat de material  suport el document Nous models d'informes - preguntes freqüents