Espai tècnic

Base de dades de consultes tècniques

Accés a  la base de dades de consultes tècniques del Departament Tècnic i de Qualitat de l' ICJCE i del Col·legi. Conté consultes tècniques sobre auditoria i comptabilitat, qüestions de caràcter mercantil i sobre altres actuacions professionals.
Accés restringit a col·legiats i col·laboradors.

Normes de qualitat

Resolució de 20 d´abril de 2022, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es publiquen les normes de control de qualitat intern, “Gestió de la qualitat a les firmes d'auditoria que realitzen auditories d'estats financers” (NIGC1-ES), "Revisions de la Qualitat dels Encàrrecs" (NIGC2-ES) i la la Norma Tècnica d'Auditoria Gestió de la qualitat d'una auditoria d'estats financers (NIA-ES 220 (Revisada).

Accés a auditors informàtics d'ISACA Barcelona

En el marc del conveni de col·laboració signat amb ISACA Barcelona, aquesta institució posa a disposició del Col·legi una relació d'auditors informàtics disposats a col·laborar professionalment amb els auditors de comptes tant en les tasques pròpies d’auditoria com en el compliment de les obligacions d’organització interna i del treball i, fins i tot, en la realització de treballs diferents de l’auditoria.
Podeu consultar la relació d’auditors informàtics d’ISACA Barcelona als quals els auditors de comptes poden accedir-hi si requereixen la seva col·laboració, en els termes i condicions que totes dues parts acordessin mitjançant aquest link (cliqueu sobre “Relació d´auditors”).