Espai tècnic

NIA-ES

Resolució de 30 de juny de 2020, de l'Institut de comptabilitat i auditoria de comptes, per la qual es sotmet a informació pública, l'adaptació de les normes internacionals d'auditoria per a la implantació a Espanya, "Auditoria d'estimacions comptables i informació relacionada a divulgar", NIA-ES 540 (revisada); i la modificació de la norma tècnica d'auditoria "Responsabilitats de l'auditor respecte l'altra informació", NIA-ES 720 (revisada).

Publicació del llibre ? La pregunta de la setmana

Recopilació de la publicació setmanal preparada pel Departament tècnic i revisada pel Comitè tècnic del Col·legi. Accés