Pla general de comptabilitat PIME

Text refós, obtingut del web de l'ICAC, amb les modificacions introduïdes pel Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre. Els canvis estan inserits en lletra vermella per facilitar la seva identificació.
 

Entrada en vigor del Reial decret 602/2016, l'endemà de la seva publicació en el BOE, amb efectes des de l'1 de gener de 2016 en els termes que estableix la disposició addicional segona.

Addicionalment cal considerar els desenvolupaments reglamentaris que es detallen en el menú del Pla general de comptabilitat