Material suport

El material de suport és  d’accés restringit als col·legiats i, per tant, per accedir-hi cal iniciar la sessió amb el vostre usuari (DNI amb la lletra en majúscules) i clau d’accés (que si no l’heu modificat també és el DNI amb la lletra en majúscules).

Traducció al català dels exemples d'informes inclosos en les NIA-ES Revisades. Actualitzat a Gener del 2021

Aquests models son d´aplicació per als treballs d'auditoria de comptes referits a comptes anuals corresponents a exercicis econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2020. En el cas de treballs d'auditoria referits a comptes anuals, estats financers o un sol estat financer corresponents a períodes temporals inferiors a un any, seran d'aplicació per a períodes que s'iniciïn a partir de l'1 de juliol de 2020. En tot cas, seran d´aplicació als treballs d'auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l'1 de gener de 2021, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixen els estats financers objecte del treball. 

Traducció al català dels exemples d'informes inclosos en les NIA-ES Revisades

Versió superada. Models per a treball d'auditoria de comptes referits a comptes anuals corresponents a exercicis econòmics anteriors als inicitas a partir de l'1 de gener de 2020