Material suport

El material de suport és  d’accés restringit als col·legiats i, per tant, per accedir-hi cal iniciar la sessió amb el vostre usuari (DNI amb la lletra en majúscules) i clau d’accés (que si no l’heu modificat també és el DNI amb la lletra en majúscules).

Carta d’encàrrec

Traducció al català de la Guia d’actuació núm. 44R de l’ICJCE, emesa el juny de 2017 (actualitzada el desembre de 2018 en relació a la clàusula de protecció de dades que figura en l’Annex I b)