Material suport

El material de suport és  d’accés restringit als col·legiats i, per tant, per accedir-hi cal iniciar la sessió amb el vostre usuari (DNI amb la lletra en majúscules) i clau d’accés (que si no l’heu modificat també és el DNI amb la lletra en majúscules).

Traducció al català dels exemples d'informes inclosos en les NIA-ES Revisades. Actualitzat a Gener del 2021

Aquests models son d´aplicació per als treballs d'auditoria de comptes referits a comptes anuals corresponents a exercicis econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2020. En el cas de treballs d'auditoria referits a comptes anuals, estats financers o un sol estat financer corresponents a períodes temporals inferiors a un any, seran d'aplicació per a períodes que s'iniciïn a partir de l'1 de juliol de 2020. En tot cas, seran d´aplicació als treballs d'auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l'1 de gener de 2021, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixen els estats financers objecte del treball.