Normativa UE d'auditoria

Directiva 2006/43 CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a l'auditoria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats
Legislació consolidada

Reglament (UE) n°537/2014 del Parlament Europeu i del Consell de16 d´abril de 2014, sobre els requeriments específics per a l´auditoria legal de les entitats d´interès públic i per la qual es deroga la Decisió 2005/909/CE de la Comissió
Legislació consolidada