Firma

Per inscriure una firma d'auditoria al Col·legi cal que emplenis tots els camps del següent formulari i que adjuntis la documentació original de totes les còpies de les escriptures de la societat i la còpia de la sol·licitud d'inscripció en el ROAC de persones jurídiques.

Cal tenir en compte que els requisits per poder inscriure una firma d'auditoria al Col·legi són els següents: 
  • Estar inscrita en el ROAC.
  • Que la majoria dels accionistes de la firma siguin censors jurats de comptes.

Adjuntar els següents documents en format PDF

Nota important: S'haurà de fer arribar l'original d'aquests documents al Col·legi.

L'informem que les dades personals que puguin constar en aquest document es troben en un fitxer propietat del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la relació que el vincula amb el Col·legi i informar-li dels actes, seminaris i publicacions relacionats amb la professió i qualsevol altra activitat que el Col·legi realitzi. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, haurà d'adreçar-se per escrit a la nostra seu: Sor Eulàlia d'Anzizu 41, 08034 Barcelona.