Associat

Per inscriure't com a associat cal que emplenis tots els camps del següent formulari

Actualment la quota d'associat està bonificada.

Com que la figura d'associat està vinculada als fets de no tenir ROAC i no estar col·laborant activament amb un auditor de comptes en exercici o amb una societat d'auditoria de comptes, serà responsabilitat de cada associat informar dels canvis que es puguin produir en aquests dos aspectes a través d'un correu electrònic dirigit a la Secretaria del Col·legi.

L'informem que les dades personals que puguin constar en aquest document es troben en un fitxer propietat del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la relació que el vincula amb el Col·legi i informar-li dels actes, seminaris i publicacions relacionats amb la professió i qualsevol altra activitat que el Col·legi realitzi. Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, haurà d'adreçar-se per escrit a la nostra seu: Sor Eulàlia d'Anzizu 41, 08034 Barcelona.