Compravenda de firmes

Eina que ajuda a promoure l'intercanvi d'informació entre aquells membres del nostre col·lectiu que estiguin interessats en la transmissió o adquisició de firmes, despatxos o carteres de clients.

Alhora, l'espai també s'ha previst per a aquelles xarxes que cerquen integrants o per a aquells membres que cerquen integrar-se en una xarxa. 

Aquest espai és d'accés restringit als membres del col·lectiu i és necessari identificar-se per accedir-hi.