Defensor/a de la persona col·legiada

El defensor/a de la persona col·legiada té la finalitat de resoldre totes aquelles queixes que les persones col·legiades formulin en relació amb l'anormal funcionament dels serveis col·legials o quan considerin vulnerats els seus drets col·legials o professionals. 

  • Mariangela Ramió Masgrau

    Mariangela Ramió Masgrau

    Defensora de la persona col·legiada