Entitats no lucratives

El Grup Sectorial d'ENL té com a objectiu primordial fomentar que el Col·legi incrementi els contactes amb les institucions del país per millorar la transparència en el món no lucratiu.

El Grup Sectorial d'ENL centra les seves activitats en aportar comentaris a la legislació civil catalana del nou Pla general comptable amb referència a fundacions i associacions i en donar resposta a qüestions plantejades en el col·lectiu derivades dels esdeveniments en el món no lucratiu del país.
 • Preparació i disseny de la “Guia d’aspectes rellevants de les ENL” amb l’objectiu de sistematitzar la normativa i els aspectes a considerar en auditar les diferents entitats incloses sota el paraigua de les ENL.
 • Col·laboració amb el Protectorat en la preparació de documents i guies d’actuació sobre determinats aspectes de la comptabilitat i la rendició de comptes de les ENL.
 • Participació activa en l’oferta formativa de l’Escola a través de cursos i conferències tant de manera directa com en col·laboració amb altres Comissions del Col·legi.
 • Elaboració d’articles per a la revista l’Auditor en els quals s’analitza l’impacte de les novetats normatives en les ENL.
 • Joan-Anton Abad

  Joan-Anton Abad

  Auditing, SL

 • Pablo Arrojo

  Pablo Arrojo

  Audiaxis Auditores, SLP

 • Maria Eugènia Bailach

  Maria Eugènia Bailach

  AUREN AUDITORES SP, SLP

 • Ferran Busquet

  Ferran Busquet

  Busquet Estudi Jurídic, SL

 • Montse Enrique -Coordinadora-

  Montse Enrique -Coordinadora-

  Grup Integral d'Auditors, SLP

 • Juan José González-Simó

  Juan José González-Simó

  González & Cia. Auditors, SL

 • Teresa Salas

  Teresa Salas

  Activa Auditoria i Consultoria, SLP

 • David Sallán

  David Sallán

  GM Auditors, SL

 • Lluis Vidiella

  Lluis Vidiella

  Vidiella & Rosa, Auditores, SRC