Entitats no lucratives

El Grup Sectorial d'ENL té com a objectiu primordial fomentar que el Col·legi incrementi els contactes amb les institucions del país per millorar la transparència en el món no lucratiu.

El Grup Sectorial d'ENL centra les seves activitats en aportar comentaris a la legislació civil catalana del nou Pla general comptable amb referència a fundacions i associacions i en donar resposta a qüestions plantejades en el col·lectiu derivades dels esdeveniments en el món no lucratiu del país.
 • Col·laboració amb l'ACCID en aspectes relatius a la Memòria dels comptes anuals de les ESFL.
 • Participació en una de les ponències del Fòrum de l’Auditor Professional, conjuntament amb la delegació catalana de l’AEDAF, sobre Novetats Comptables i Fiscals de les ESFL.
 • Article a la revista de L’Auditor “FUNDACIONS: formes de finançament empresarial i implicacions fiscals”.
 • Reunió amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya  amb l’objectiu de col·laborar, de forma institucional, com a Col·legi de Censors Jurats de Comptes, en seminaris, cursos i conferències.
 • Joan-Anton Abad

  Joan-Anton Abad

  Auditing, SL

 • Maria Eugènia Bailach

  Maria Eugènia Bailach

  AUREN AUDITORES SP, SLP

 • Ferran Busquet

  Ferran Busquet

  Busquet Estudi Jurídic, SL

 • Montse Enrique -Coordinadora-

  Montse Enrique -Coordinadora-

  Grup Integral d'Auditors, SLP

 • Juan José González-Simó

  Juan José González-Simó

  González & Cia. Auditors, SL

 • Josep Morera

  Josep Morera

  Audiaxis Auditores, SLP

 • Núria Quevedo

  Núria Quevedo

 • Teresa Salas

  Teresa Salas

  Activa Auditoria i Consultoria, SLP

 • David Sallán

  David Sallán

  GM Auditors, SL

 • Antoni Solaní

  Antoni Solaní

  Sigma Auditors i Consultors, SL