Comitè Tècnic

El Comitè, tal com es preveu en els Estatuts, es cuida, en coordinació amb el Consell Directiu, de promoure i mantenir el nivell de qualitat de les actuacions professionals dels col·legiats.

Per a aquest exercici, igual que en exercicis anteriors, el Comitè continuarà abordant l'elaboració de guies i de material tant d'àmbit territorial del Col·legi, com d'abast general, en col·laboració amb la Comissió Tècnica i de Control de Qualitat (CTCC) de l'ICJCE.
 • Dona suport als membres del Departament Tècnic en la resolució de consultes i en la interpretació de normativa d’interès per al col·lectiu.
 • Analitza i avalua temes que puguin ser d’interès general per al col·lectiu per emetre, en cas que correspongui a aspectes només aplicables a Catalunya, circulars informatives, i en cas que correspongui a aspectes d’àmbit estatal, trametre-ho per a la seva consideració a la Comissió Tècnica de l’ICJCE –un membre del Comitè participa també en les seves reunions- i si se li requereix, col·labora en la preparació de documentació tècnica.
 • Aporta comentaris als organismes reguladors catalans en la diferent normativa autonòmica que afecti o sigui d’interès per al col·lectiu.
 • Jordi Anducas

  Jordi Anducas

  RSM Spain Auditores, SLP

 • Ana Baro

  Ana Baro

  Departament Tècnic CCJCC

 • Juan Luis Casanova

  Juan Luis Casanova

  AUDRIA AUDITORIA CONSULTORIA, S.L.P.

 • Enrique de Fez

  Enrique de Fez

  Faura-Casas Auditors-Consultors

 • Francisco Enrique

  Francisco Enrique

  Deloitte, SL

 • Manuel V. Martínez

  Manuel V. Martínez

  KPMG Auditores, SL

 • Xavier Pujol - President

  Xavier Pujol - President

  Ernst & Young, SL

 • Rosa Puigvert

  Rosa Puigvert

  Departament Tècnic CCJCC

 • Javier Romero

  Javier Romero

  Departament Tècnic CCJCC

 • Josep Domènec Salas

  Josep Domènec Salas

  PricewaterhoseCoopers Auditores, SL

 • Gemma Soligó

  Gemma Soligó

  Grant Thornton, SLP