Reestructuració

La Comissió de reestructuració del Col·legi, conjuntament amb les concursals del Col·legi d'Advocats de Barcelona i del Col·legi d'Economistes de Catalunya, participa directament i a través del Grup Intercol·legial Concursal per tal de dur a terme la seva activiat.

La Comissió té com a objectiu promoure tot tipus d'iniciatives que poden ser d'interès per als censors que actuen com a administradors concursals o com a experts en reestructuració, ja siguin modificacions legislatives, accions de comunicació dirigides a empresaris, millores en el funcionament dels jutjats o accions de formació.
 • Col·laboració en el Foro Concursal (Aranzadi).
 • Col·laboració en el Congrés Concursal de Catalunya (Aranzadi).
 • Participació del coordinador de la comissió en les reunions del RAJ (ICJCE).
 • Participació, conjuntament amb les comissions/seccions de concursal de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) en reunions amb responsables de l’Agència Tributària i del FOGASA a Catalunya, per a tractar diferents aspectes de la relació entre els administradors concursals i aquests organismes dins del procediment concursal, les conclusions de les quals s’han difós a través de circulars o sessions informatives.
 • Organització, conjuntament amb l’ICAB i el CEC, de conferències impartides per magistrats del Tribunal Suprem.
 • Lluis Arqued

  Lluis Arqued

 • Raül Lorente - Coordinador

  Raül Lorente - Coordinador

  LBL Partners

 • Javier Martínez

  Javier Martínez

  Audilegem

 • Luis Ojeda

  Luis Ojeda

  Ojeda Economistes Slp

 • Jose Antonio Regalado

  Jose Antonio Regalado

  GRUPO BÉTULO CONCURSAL, S.L.P.

 • Joan Rojas Graell

  Joan Rojas Graell

 • Josep Garcia

  Josep Garcia

 • María del Mar Tarancón

  María del Mar Tarancón

  Mercatoria Abogados