Comitè de Compliment Normatiu

El Col·legi ha implantat un Model de Prevenció de Delictes (Model de Compliance) transversal, que es desplega en totes les activitats que desenvolupa, en les persones que hi treballen i el representen i en els serveis que presten tercers independents al Col·legi.
 
El Comitè de Compliment Normatiu s’encarrega del control i supervisió del Model de Prevenció de Delictes i sota la seves instruccions i supervisió duu a terme les seves funcions el compliance officer.

Codi ètic intern
Canal ètic

Són membres del comitè:

 • José Luis Fernández Baños

  José Luis Fernández Baños

  President

 • Xavier Cardona

  Xavier Cardona

 • Javier Comín

  Javier Comín

 • Javier Romero

  Javier Romero

  Compliance Officer

 • Daniel Vázquez

  Daniel Vázquez