Consell Consultiu

El Consell està integrat pels expresidents del Col·legi i altres persones col·legiades amb una trajectòria professional de reconegut prestigi, a fi d’assessorar al Consell Directiu sobre els aspectes que aquest li plantegi.

Els membres del Consell Consultiu són: 

EXPRESIDENTS 
 • Josep Ma. Gassó Vilafranca - President
 • Frederic Borràs Pàmies 
 • Albert Folia Maestre 
 
AUDITORS DISTINGITS 
 • Pere Estefanell Coca 
 • Josep Ma. Bové Montero 
 • Anselm Constans Garganta 
 • José Luis Fernández Baños 
 • Joan Aldomà La-Roca 
 • Joan Miró Soler 
 • Carlos Soria Sendra 
 • Ramon Casals Creus 
 • Manel Salas Ríos 
 
ALTRES DISTINGITS 
 • Alejandro Martínez Borrell 
 • Rafael Redondo Duran 
 • Félix Pedrosa Negrete 
 • Carles Villabona de la Fuente 
 • Josep Suades Escaler 
 • Daniel Ferrer Burés 

El Consell Consultiu està presidit pel Sr. Josep Ma. Gassó Vilafranca, com a expresident amb més antiguitat.