Consell Consultiu

El Consell està integrat pels expresidents del Col·legi i altres persones col·legiades amb una trajectòria professional de reconegut prestigi, a fi d’assessorar al Consell Directiu sobre els aspectes que aquest li plantegi.

Els membres del Consell Consultiu són: 

EXPRESIDENTS 
 • Josep Ma. Gassó Vilafranca - President
 • Frederic Borràs Pàmies 
 • Albert Folia Maestre
 • Daniel Faura Llimós 
 • Antoni Gómez Valverde
 
AUDITORS DISTINGITS 
 • Joan Aldomà La-Roca
 • Josep Ma. Bové Montero 
 • Ramon Casals Creus 
 • Anselm Constans Garganta 
 • Pere Estefanell Coca 
 • José Luis Fernández Baños 
 • Joan Miró Soler 
 • Manel Salas Ríos 
 • Carlos Soria Sendra
 • Joan Mallafré Recasens
 • Enric Vergés Mamé
 • Jaume Carreras Boada
 • Francesc Tuset Jubera 
 • Josep Maria López Mestres 
 • Miguel Antonio Pérez Carnicero 
 • Mariàngela Ramió Masgrau 
 • Emili Gironella Masgrau
 • Mario Alonso Ayala
 • Daniel Faura Llimós
 • Josep Maria Gay de Liébana Saludas
 • Alejandro Martínez Borrell
 • Gemma Soligó Illamola
 • Ferran Rodríguez Arias
 

El Consell Consultiu està presidit pel Sr. Josep Ma. Gassó Vilafranca, com a expresident amb més antiguitat.