Actuacions pericials

La Comissió té com a missió la promoció, dins del col·lectiu dels censors, de bones pràctiques en la prestació de serveis pericials o com a experts independents en matèria comptable, econòmica o financera dins de l’àmbit judicial o de l’arbitratge.

Els principals objectius de la Comissió són els següents:
 • Identificar i donar resposta, en col·laboració amb l’Escola d’Auditoria, a les necessitats de formació en la matèria.
 • Desenvolupar un conjunt de bones pràctiques que puguin ser generalment acceptades tant pels censors, a l’hora de prestar el seus serveis pericials o forenses, com pels advocats, jutges i altres usuaris.
 • Divulgar els treballs de la Comissió i el material relacionat, mitjançant articles o altres publicacions, conferències, participació en taules rodones, en congressos o trobades, etc.
 • Col·laborar amb l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España i altres col·legis o agrupacions territorials d’aquest en assumptes relatius a la matèria de la Comissió.
 • Col·laborar amb d’altres corporacions i col·legis professionals representatius dels professionals (advocats i d’altres) usuaris dels treballs del censors com a experts o forenses economicofinancers.

Per assolir aquests objectius s’han configurat quatre àrees d’actuació dins de la Comissió, establint-se el corresponent pla d’acció per a cadascuna d’elles: Bones pràctiques, Formació, Relacions institucionals i Publicacions.
 • Manual de bones pràctiques. Continuació de la publicació a través de la revista l’Auditor, en format article, que ha conclòs en el primer número publicat l’any 2018.
 • Organització de la 3a Jornada sobre actuacions pericials en l’àmbit economicofinancer, celebrada el 6 d’abril.
 • Participació al Fòrum de l’Auditor (coordinador de taula i ponent) en una taula sobre actuacions pericial.
 • Accions formatives (proposta contingut i cerca de ponents) trasllades a l’Escola: cicle de sessions de debat sobre actuacions pericials en diferents àmbits, la primera d’elles es va celebrar en el mes de setembre, les conclusions de la qual van ser també divulgades a través d’un article a la revista l’Auditor.
 • Participació en les reunions del RAJ, en la mesura en què aquesta comissió orienti les seves actuacions també a l'àmbit pericial (històricament s'ha circumscrit a l'àmbit concursal).
 • Relacions amb altres col·legis professionals. Identificar un interlocutor adient a l’ICAB que permeti establir una relació de col·laboració efectiva per poder desenvolupar accions en l’àmbit pericial d’interès per als dos col·lectius.
 • Eva Aldeguer

  Eva Aldeguer

  Marca Cardinal Audit, SLP

 • Sergio Aranda

  Sergio Aranda

  PricewaterhouseCoopers Auditores, SL

 • Víctor Benedito

  Víctor Benedito

  Hispania Alfa Completeness, SLP

 • Enric Faura

  Enric Faura

  Audiaxis Auditores, SLP

 • Jorge Matas

  Jorge Matas

  Duff & Phelps

 • Carme Monserrat

  Carme Monserrat

  Martínez Comín Auditores, SLP

 • David Muntané

  David Muntané

  Munt Audit & Forensic, SLP

 • Enric Olcina

  Enric Olcina

  KPMG Auditores, SL

 • Carlos Rincon

  Carlos Rincon

  Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

 • Secundino Urcera

  Secundino Urcera

  Bové Montero y Asociados, SL

 • David Sardá

  David Sardá

  RSM Spain

 • Carlos Villabona

  Carlos Villabona

  Grant Thornton, SLP