Actuacions pericials

La Comissió té com a missió la promoció, dins del col·lectiu dels censors, de bones pràctiques en la prestació de serveis pericials o com a experts independents en matèria comptable, econòmica o financera dins de l’àmbit judicial o de l’arbitratge.

Els principals objectius de la Comissió són els següents:
 • Identificar i donar resposta, en col·laboració amb l’Escola d’Auditoria, a les necessitats de formació en la matèria.
 • Desenvolupar un conjunt de bones pràctiques que puguin ser generalment acceptades tant pels censors, a l’hora de prestar el seus serveis pericials o forenses, com pels advocats, jutges i altres usuaris.
 • Divulgar els treballs de la Comissió i el material relacionat, mitjançant articles o altres publicacions, conferències, participació en taules rodones, en congressos o trobades, etc.
 • Col·laborar amb l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España i altres col·legis o agrupacions territorials d’aquest en assumptes relatius a la matèria de la Comissió.
 • Col·laborar amb d’altres corporacions i col·legis professionals representatius dels professionals (advocats i d’altres) usuaris dels treballs del censors com a experts o forenses economicofinancers.

Per assolir aquests objectius s’han configurat quatre àrees d’actuació dins de la Comissió, establint-se el corresponent pla d’acció per a cadascuna d’elles: Bones pràctiques, Formació, Relacions institucionals i Publicacions.
 • Finalització dels treballs de preparació d’un manual de bones pràctiques en l’àmbit pericial, que es publicarà a través de la revista l’Auditor, en una sèrie d’articles.
 • Organització d’una sessió de formació sobre “Informes pericials en l’àmbit del processos concursals”, impartida el mes de març.
 • Organització de la I Jornada sobre actuacions pericials en l'àmbit economicofinancer, celebrada el 27 de novembre amb una gran assistència; membres de la comissió van participar com a moderadors de taula i ponents.
 • Organització d’una sessió específica sobre actuacions pericials en el Fòrum de l’Auditor, on van participar com a ponents alguns membres de la Comissió.
 • Eva Aldeguer

  Eva Aldeguer

  Marca Cardinal Audit, SLP

 • Sergio Aranda

  Sergio Aranda

  PricewaterhouseCoopers Auditores, SL

 • Víctor Benedito

  Víctor Benedito

  Hispania Alfa Completeness, SLP

 • Enric Faura

  Enric Faura

  Audiaxis Auditores, SLP

 • Jorge Matas

  Jorge Matas

  Forestpartners, SL

 • Carme Monserrat

  Carme Monserrat

  Martínez Comín Auditores, SLP

 • David Muntané

  David Muntané

  Munt Audit & Forensic, SLP

 • Enric Olcina

  Enric Olcina

  KPMG Auditores, SL

 • Carlos Rincon Guerra

  Carlos Rincon Guerra

  Deloitte Financial Advisory, S.L.U.

 • Secundino Urcera

  Secundino Urcera

  Bové Montero y Asociados, SL

 • David Sardá

  David Sardá

  RSM Spain

 • Carlos Villabona

  Carlos Villabona

  Grant Thornton, SLP