Jornada informació no financera

Data
12 d'abril de 2019
Lloc
Sala d'actes del CCJCC
Homologació
3 hores en Altres matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 14:00 hores
El passat  12 d'abril va tenir  lloc la jornada d'Informació no financera i compliance: valors afegits a la sala d'actes del nostre Col·legi.

El Col·legi amb la col·laboració de COMPCAT (Associació Catalana de Compliance) organitzava aquesta jornada en la qual esvan  tractar temes com:
 
                         1. El nou context del reporting de la informació no financera
                         2. Estàndards internacionals
                         3. Els continguts objecte de reporting i la seva verificació externa.


Podeu accedir a les presentacions  :