2a Jornada sobre Actuacions Pericials

Data
11 de novembre de 2016
Lloc
Sala d'Actes del CCJCC

L'11 de novembre de 2016, a la seu del Col·legi, va tenir lloc la 2a Jornada sobre actuacions pericials economicofinanceres organitzada per la Comissió d'actuacions pericials del Col·legi.

Aquesta jornada està adreçada tant als censors i la resta de professionals que porten a terme actuacions pericials en l’àmbit economicofinancer, com als advocats que veuen en aquesta actuació un mitjà de prova adient davant els tribunals.
 
Visualitza el programa: 

Descarrega les presentacions: