26è Congrés AMA

El futur a Europa i el paper dels professionals

Data
27 i 28 d'octubre de 2017
Lloc
Gènova
Homologació
5,5 hores en altres matèries
El 26º Congreso del AMA tuvo lugar en la ciudad de Génova los días 27 y 28 de octubre de 2017 

Le 26ème Congrès de l’AMA a eu lieu dans la ville de Gênes le 27 et 28 octobre 2017

Il 26º Congresso dell’AMA ha avuto luogo nella città di Genova il 27 e 28 ottobre 2017 

Puedes descargar las presentaciones aquí:

Vous pouvez télécharger les présentations ici:

È possibile scaricare le presentazioni qui: