15a Jornada d'Auditoria del Sector Públic

Data
24 d'abril de 2024
Lloc
Seu del CCJCC/Plataforma zoom
Homologació
3,75 hores en altres matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 9:00 a 13:45 hores

Fotos 15a JSP