14a Jornada d'Auditoria del Sector Públic

Gestionant la qualitat de l'auditoria i els reptes tecnològics

Data
27 d'abril de 2023
Lloc
Seu del CCJCC/Plataforma zoom
Homologació
3,5 hores en altres matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 9:00 a 13:30 hores

 

Fotos 14a JSP