PROGRAMA FORMATIU PRÀCTIC en auditoria d'existències: enfocament global 360ª i aplicació pràctica (ed. 2024)


Ponents

Data
28 d'octubre, 4 i 11 de novembre de 2024
Homologació
9 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 13:00 hores
Lloc
Plataforma zoom (castellà)
PRESENTACIÓ 

L'àrea d'existències és tradicionalment una de les més delicades per l'auditor, tant per la consideració dels riscos del treball d'auditoria com per l'elaboració del treball de camp. A més, el coneixement del negoci i de l'activitat que porta a terme el client són factors més rellevants per a l'auditor en l'àrea d'existències que en altres àrees de treball.
 
Com sabem, avui en dia, amb la situació econòmica que estem vivint, les Societats es troben necessitades de presentar resultats positius en els seus Comptes d'explotació. La valoració de les existències juga un paper molt rellevant en aquest sentit.
 
En aquest programa formatiu revisarem els aspectes més comuns amb els que ens podem trobar a l'hora de valorar i auditar les existències, però al mateix temps també entrarem en aspectes de caràcter més complex o particulars que puguin suscitar dubtes i interpretacions entre els assistents. La metodologia serà totalment pràctica i aplicada.
 
Qüestions rellevants que es treballaran a través de casos pràctics seran la valoració i auditoria de les existències de productes acabats, dels productes en curs i del tractament dels diferents costos tant en empreses manufactureres com en empreses de serveis. Addicionalment, analitzarem aspectes que apareixen en la normativa actual i que tradicionalment són menys abordats com és el cas de les minves, la producció conjunta, els costos comercials, o d'administració o la valoració de treballs en curs en empreses de serveis.

PROGRAMA
  1. Treball d'auditoria en l'àrea d'existències: revisió de les diferents subàrees
  2. Particularitats de la valoració i auditoria dels costos de matèries primeres
  3. Càlcul dels costos de mà d'obra directa: tractament de la subactivitat
  4. Repartiment dels costos indirectes de fabricació o dels costos indirectes de fabricació als productes. Auditoria dels escandalls
  5. Valoració d'existències de productes en curs (1 centre de treball o varis)
  6. Mermas en els processos productius
  7. Valoració de treballs en curs en les empreses de serveis 

Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
180€
Altres col·lectius
270€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.