Procediments d'auditoria (23-24)

Data
del 13 de novembre de 2023 al 30 de setembre de 2024
Homologació
12 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
En aquest curs revisarem els procediments de diferents àrees: 
 • Inmobilitzat intangible i material
 • Existències, compres i proveïdors
 • Vendes, clients i tresoreria
 • Patrimoni net i passius financers
 • Administracions públiques
 • Pèrdues i guanys
  
En aquestes àrees s'estudiarà: 
 • Els objectius de l'àrea i principis comptables relacionats
 • Els principals riscos vinculats amb l'àrea
 • Els criteris de valoració relacionats
 • Els principals procediments a realitzar
 • Les últimes resolucions de l'ICAC-Consultes o modificacions comptables
 
Amb aquests punts destacats es podrà aprofundir tant en els objectius i principis comptables com en els principals riscos que podem detectar en cada àrea i com pot afectar al resultat de l’exercici. També es revisaran quins són els criteris de valoració més utilitzats i com poden impactar en el compte de resultat i les últimes resolucions de l'ICAC que afecten a aquesta àrea.
 
Per tant, es realitzarà una revisió completa de cadascuna de les àrea del curs per tal d’acotar la correcta valoració i impacte en l’exercici comptable.
 
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
 
 
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
150€
Altres col·lectius
300€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.