Jornada sobre riscos tributaris i secret professional

Data
8 d'abril de 2021
Lloc
Jornada en directe - Plataforma zoom
Homologació
3 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 9:30 a 13:30 hores
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya juntament amb l’Associació Catalana de Compliance COMPCAT coorganitzen el proper dia 8 d’abril de 2021 una Jornada sobre riscos tributaris i secret professional amb el patrocini Wolters Kluwer.
 
Aquesta Jornada pretén explorar el control dels riscos fiscals a través de polítiques i el management del compliance tributari, temàtica que és objecte d’investigació per experts en la matèria en el manual “El control de los riesgos fiscales en la empresa a través del compliance tributario” que la pròpia Wolters Kluwer ha publicat el 2021. Valorant també la postura dels nostres tribunals enfront d’això. Intentarem conèixer els paràmetres de suficiència quant a elements de control:
 
  • Quines eines es consideren (i) les imprescindibles i (ii) òptimes per al control de riscos tributaris (perspectiva preventiva).
  • Millors pràctiques per a una correcta detecció de riscos.
  • Valoració dels nostres tribunals enfront de l’anterior.
 
La norma DAC 6 impacta de ple en el concepte de secret professional i obre un abisme de possibles conflictes d’interès entre l’auditor i les empreses als efectes:
 
  • D’explicació de les noves obligacions sorgides amb motiu de la DAC 6, anàlisi del seu contingut.
  • D’anàlisi de les obligacions de comunicació i denúncia observades per la DAC 6. Propostes sobre com conjugar aquestes obligacions amb el secret professional i els conflictes d’interès.
 
Enfront del coneixement d’una situació de possible il·lícit fiscal o financer com es gestiona l’existència d’un canal ètic en l’organització (sigui intern o extern)
 
  • Com actuar si es descobreix un frau intern o administració deslleial en la gestió de les funcions d’auditoria externa.
  • El canal ètic (denúncia) és el camí per a la denúncia interna de fraus entre organització i proveïdors, existències, etc. així com per generar avisos sobre possibles defraudacions a les autoritats tributàries.
  • La possibilitat de denúncia anònima a l’AEAT s’ha de contemplar des d’una visió del secret professional?
 

A continuació podeu accedir als materials de la Jornada: