III Jornada d'Auditoria i Compliance

Data
19 de maig de 2022
Lloc
Seu del CCJCC/Plataforma zoom
Horari
de 16:00 a 20:00 hores
Us informem que ja disposseu dels materials de la III Jornada d'Auditoria i Compliance