Conferència: Presentació del Manual d'Auditoria Social

Data
28 de març de 2017
Homologació
No homologa
Horari
de 18:00 a 20:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
L’objectiu de redactar el manual d’auditoria social és el de disposar d’un procediment que reculli les diferents fases d’una auditoria social en les fàbriques i/o instal·lacions dels proveïdors/fabricants d’una organització.

Una auditoria social consisteix fonamentalment en verificar les condicions socials, laborals, mediambientals i de respecte dels drets humans en una fàbrica i/o instal·lacions que pertanyen a una determinada organització.

La pràctica general és que les organitzacions (normalment empreses) que contracten els serveis d’un fabricant estableixin en un document anomenat “Codi de Conducta”. Els aspectes anteriorment citats, que són els mínims (bàsics) a aplicar i respectar per part del fabricant contractat en les seves fàbriques o instal·lacions.

En general, encara que es desenvolupin per a qualsevol empresa i país/zona, el més habitual és que s’apliquin en especial en fabricants ubicats en països denominats productors i que acostumen a ser països en vies de desenvolupament, i per tant, amb un major risc d’incompliment dels aspectes recollits en els codis, per diferents raons: legislacions poc desenvolupades, menys recursos i, en conseqüència, un control menys efectiu per part de les diferents administracions.

Aquests codis de conducta són conseqüència de les polítiques i compromisos de les organitzacions en matèria de sostenibilitat. D’altra banda, aquests codis estan basats, pràcticament en la seva totalitat, en la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides, la Convenció sobre els Drets dels Nens, els Convenis de l’Organització Internacional del Treball aplicables a cada àmbit, així com en iniciatives concretes que existeixen en matèria de responsabilitat social com per exemple Global Compact

Tots els aspectes establerts per l'ONU, o per part dels seus organismes especialitzats, han d’estar transcrits en la legislació específica de cada país membre firmant. En aquells casos en què no s’ha transcrit a la llei, parcial o completament, aquests codis s’estableixen com a mínims a aplicar en aquestes fàbriques/instal·lacions.

Presenta:
Xavier Cardona, 
Director General CCJCC

Ponent: 
Xavier Carbonell, Coordinador Académic i Director de la Cátedra MANGO d'RSC a l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)

Conferència gratuïtaCOM ARRIBAR:
Bus: 54, 63, 67, 75, 78, H4

Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 
Tenim conveni on gaudireu d’un descompte del 15% sobre tarifa per hora.

 
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa