Aplicació de procediments específics d'auditoria en el context de la NIA-ES 240: aspectes pràctics


Ponents

 • Dunia Florenciano

  Directora de KPMG Forensic

  Currículum Descarrega PDF (154KB)
 • Antoni Chaves

  Senior Manager, KPMG

Data
27 de juny de 2024
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu del Col·legi
PRESENTACIÓ:

D'acord amb els requeriments de la NIA-ES 240, l'auditor és responsable de l'obtenció d'una seguretat raonable que els estats financers considerats en conjunt es troben lliures d'incorreccions materials degudes a frau o error. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una incorrecció material deguda a error, atès que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies o l'elusió del control intern.

L'objectiu del curs és proporcionar algunes pautes per a l'adequada consideració del risc de frau en el procés d'auditoria, segons els requeriments de la NIA-ES 240, des de la planificació, passant per l'execució de les proves i fins a la fase de conclusions, de tal forma que aquest risc quedi correctament integrat en l'evidència d'auditoria.

PROGRAMA
 1. Què és el frau i quin és el seu impacte
 2. Factors que faciliten el frau en les organitzacions
 3. Perfil del defraudador
 4. Tipologies de frau més rellevants per a l'auditor
 5. Aspectes rellevants de la NIA-ES 240
 6. Naturalesa, abast i procediments a realitzar en el context de la NIA-ES 240

PRESENCIALITAT

Aquesta formació s'ofereix en format presencial donat que és una sessió pràctica que requereix presencialitat per assolir els objectius establerts i interactuar de forma fluida entre els participants. 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats, col·laboradors i associats
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies abans de l'inici del curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa