Altres informes complementaris i especials (23-24)

Data
del 13 de novembre de 2023 al 30 de setembre de 2024
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
En aquest curs es revisarà l’actuació de l’auditor en altres tipus de treballs diferents als d’auditoria de comptes que es troben regulats per preceptes contemplats en la Llei d’auditoria de comptes.
 
L’àmplia gamma de serveis que un auditor pot desenvolupar, a més de l’auditoria, en alguns casos s’està normalitzant a Espanya per part de l’ICAC amb l’emissió de les Normes tècniques sobre informes especials.
 
Fins ara, com es podrà revisar al curs, existeixen certes normes tècniques sobre informes especials que encara estan en vigor tal com van ser dissenyades en el seu dia tot i els canvis que hi han hagut, tant mercantils com de normativa d’auditoria. Fins ara, segueixen en vigor i de forma genèrica són d’aplicació, llevat en aquells aspectes que de forma genèrica puguin contradir la normativa de rang superior en vigor.
 
Com s’indicava al principi, està previst una revisió global d’aquestes per emetre una normativa nova que doni resposta actualitzada als encàrrecs especials enumerats.
 
El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com
 
 
PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
50€
Altres col·lectius
100€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.