6a Jornada d'Auditoria del Sector Públic

La gestió del risc en el Sector Públic

Data
16 d'abril de 2015
Lloc
Sala d'actes del CCJCC
Horari
Sala d'actes del CCJCC

Consultar el programa d'actes:

Visualitza els vídeos:

Accedeix a les presentacions:

Sessió 1: "Identificació del mapa de riscos"

Sessió 2: "Eines de prevenció"

Sessió 3: "Riscos, control i retiment de comptes"