20E - Curs NIA-ES (23-24)

Data
del 13 de novembre de 2023 al 30 de setembre de 2024
Homologació
20 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ

Aquests cursos sobre NIA-ES estan dissenyats per realitzar una ràpida introducció a la normativa i són interessants, no només per als auditors sinó per a tot el personal col·laborador de la firma.

El curs comprèn la NIA-ES 700 Revisada, 701, 705 Revisada, 706 Revisada, 710, 720 Revisada i 805 Revisada resultat de la seva adaptació per a la seva aplicació a Espanya. És un estudi introductori que pretén una visió ràpida de cada norma per conèixer els punts fonamentals de cada una d’elles.

No requereix l’estudi en profunditat del text normatiu, que es pot consultar per a l’ampliació de l’estudi.

Les NIA-ES substitueixen a les normes tècniques d’auditoria vigents fins ara, encara que es mantindrà vigent allò disposat en aquestes que no es trobi regulat en la nova normativa i no resulti contradictori. Aspectes concrets estan relacionats amb les normes de canvis d’auditors i auditories conjuntes, a més dels treballs específics exigits per la nostra normativa.

Per a cadascuna de les NIA-ES d’estudi dintre d’aquest curs figura un material que permet aclarir alguns dels seus aspectes més particulars. Una vegada completat l’estudi heu de resoldre un petit qüestionari d’avaluació que, una vegada superat, us donarà accés a la següent norma. 

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  • NIA-ES 700 Revisada Formació d’opinió i emissió de l’informe d’auditoria sobre els estats financers
  • NIA-ES 701 Comunicació de les qüestions clau de l’auditoria en l’informe d’auditoria emès per un auditor independent
  • NIA-ES 705 Revisada Opinió modificada en l’informe emès per un auditor independent
  • NIA-ES 706 Revisada Paràgrafs d’èmfasi i paràgrafs sobre altres qüestions a l’informe emès per un auditor independent
  • NIA-ES 710 Informació comparativa: xifres corresponents a períodes anteriors i estats financers comparatius
  • NIA-ES 720 Revisada Responsabilitat de l’auditor respecte a altra informació
  • NIA-ES 805 Revisada Auditoria d’un sol estat financer


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Altres col·lectius
460€
Fet al 12-15, 15-18 o 18-21
desc. de 70€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.