20D - Curs NIA-ES (23-24)

Data
del 13 de novembre de 2023 al 30 de setembre de 2024
Homologació
20 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ

Aquests cursos sobre NIA-ES estan dissenyats per realitzar una ràpida introducció a la normativa i són interessants, no només per als auditors sinó per a tot el personal col·laborador de la firma.

El curs comprèn la NIA-ES 530, 540 Revisada, 550, 560, 570 Revisada, 580, 600, 610 Revisada i 620 resultat de la seva adaptació per a la seva aplicació a Espanya. És un estudi introductori que pretén una visió ràpida de cada norma per conèixer els punts fonamentals de cada una d’elles.

No requereix l’estudi en profunditat del text normatiu, que es pot consultar per a l’ampliació de l’estudi.

Les NIA-ES substitueixen a les normes tècniques d’auditoria vigents fins ara, encara que es mantindrà vigent allò disposat en aquestes que no es trobi regulat en la nova normativa i no resulti contradictori. Aspectes concrets estan relacionats amb les normes de canvis d’auditors i auditories conjuntes, a més dels treballs específics exigits per la nostra normativa.

Per a cadascuna de les NIA-ES d’estudi dintre d’aquest curs figura un material que permet aclarir alguns dels seus aspectes més particulars. Una vegada completat l’estudi heu de resoldre un petit qüestionari d’avaluació que, una vegada superat, us donarà accés a la següent norma. 

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  • NIA-ES 530 Mostreig d’auditoria
  • NIA-ES 540 Revisada Auditoria d’estimacions comptables, incloses les de valor raonable, i de la informació relacionada a revelar
  • NIA-ES 550 Parts vinculades
  • NIA-ES 560 Fets posteriors al tancament
  • NIA-ES 570 Revisada Empresa en funcionament
  • NIA-ES 580 Manifestacions escrites
  • NIA-ES 600 Consideracions especials – Auditories d’estats financers de grups (inclòs el de treball dels auditors dels components)
  • NIA-ES 610 Revisada (2022) Utilització del treball dels auditors interns
  • NIA-ES 620 Utilització del treball d’un expert de l’auditor


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Altres col·lectius
460€
Fet al 12-15, 15-18 o 18-21
desc. de 70€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.