20C - Curs NIA-ES (23-24)

Data
del 13 de novembre de 2023 al 30 de setembre de 2024
Homologació
20 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
PRESENTACIÓ

Aquests cursos sobre NIA-ES estan dissenyats per realitzar una ràpida introducció a la normativa i són interessants, no només per als auditors sinó per a tot el personal col·laborador de la firma.

El curs comprèn la NIA-ES 402, 450, 500, 501, 505, 510 Revisada i 520 resultat de la seva adaptació per a la seva aplicació a Espanya i l'NTA sobre relació entre auditors. És un estudi introductori que pretén una visió ràpida de cada norma per conèixer els punts fonamentals de cada una d’elles.

No requereix l’estudi en profunditat del text normatiu, que es pot consultar per a l’ampliació de l’estudi.

Les NIA-ES substitueixen a les normes tècniques d’auditoria vigents fins ara, encara que es mantindrà vigent allò disposat en aquestes que no es trobi regulat en la nova normativa i no resulti contradictori. Aspectes concrets estan relacionats amb les normes de canvis d’auditors i auditories conjuntes, a més dels treballs específics exigits per la nostra normativa.

Per a cadascuna de les NIA-ES d’estudi dintre d’aquest curs figura un material que permet aclarir alguns dels seus aspectes més particulars. Una vegada completat l’estudi heu de resoldre un petit qüestionari d’avaluació que, una vegada superat, us donarà accés a la següent norma.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  • NIA-ES 402 Consideracions en auditoria relatives a una entitat que utilitza una organització de serveis
  • NIA-ES 450 Avaluació de les incorreccions identificades durant la realització de l’auditoria
  • NIA-ES 500 Evidència d’auditoria
  • NIA-ES 501 Evidència d’auditoria – Consideracions específiques per a determinades àrees
  • NIA-ES 505 Confirmacions externes
  • NIA-ES 510 Revisada Encàrrecs inicials d’auditoria – Saldos d’obertura
  • NIA-ES 520 Procediments analítics
  • NTA relació entre auditors
 

PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
230€
Altres col·lectius
460€
Fet al 12-15, 15-18 o 18-21
desc. de 70€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.