11a edició del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat (2024-2025)

Data
Setembre 2024 - Juliol 2025
Homologació
60 crèdits ECTS
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
PRESENTACIÓ
A partir del mes de setembre de 2024, es durà a terme la 11a edició del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat (MAC) que s’impartirà conjuntament amb la Universitat Abat Oliba CEU.

Es tracta d'un Màster Universitari homologat per l’ICAC que dispensa de l’examen teòric d’accés al ROAC i incorpora hores de pràctiques professionals que computen a efectes de la formació pràctica necessària per a l’accés a la professió d’auditor de comptes.

OBJECTIUS
El programa té com a finalitat que l’alumnat adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat i pluridisciplinari, orientada a l’activitat professional especialitzada en Auditoria de Comptes segons allò previst per l’RD 861/2010.

PLA D'ESTUDIS
El Màster contempla la realització d'un programa de 60 crèdits ECTS, de setembre a juliol, repartits en els següents mòduls:
  • Mòdul d’Auditoria (22 crèdits ECTS)
  • Mòdul de Comptabilitat (6,5 crèdits ECTS)
  • Mòdul d’Altres Matèries Comptables (5,5 crèdits ECTS)
  • Mòdul de Formació Jurídica Avançada (12 crèdits ECTS)
  • Mòdul de formació avançada en tecnologia de la informació i sistemes informàtics (4 crèdits ECTS)
  • Pràctiques Externes 
  • Treball Final de Màster 

CLAUSTRE DE PROFESSORS
Els professors del Màster són professionals amb experiència com a formadors, amb un alt grau de coneixement teòric i pràctic i una provada solvència en el desenvolupament de la professió d'auditor.
A fi de garantir aquesta solvència, el claustre de professors està integrat per professionals d’auditoria, socis i gerents de les principals firmes de Catalunya, amb una visió global i actual de la realitat empresarial, que en determinats casos, combinen els treballs professionals amb la docència universitària.

PERFIL DE L'ALUMNAT
Els candidats al Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat han de tenir una titulació universitària superior espanyola (diplomatura, grau, llicenciatura o enginyeria superior) o estrangera (equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó). 
El Màster està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, graduats o llicenciats en Economia, graduats o llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, Professors Mercantils i diplomats en Ciències Empresarials.

RÈGIM DE DISPENSES
  • Els Llicenciats en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials (secció d'Econòmiques i Comercials), Llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials (seccions de Ciències empresarials, Empresarials o Economia de l’empresa), Llicenciats en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca Economia de l'empresa o Economía general), Llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, Llicenciats en Ciències Actuarials i Financeres, Professors Mercantils, Diplomats en Ciències Empresarials, Llicenciats en Economia i Llicenciats en Dret, poden consultar les dispenses genèriques per a títols anteriors a la Llei orgànica 6/2001 d'universitats.
  • Els alumnes que tinguin un títol oficial de Grau hauran de revisar si la seva universitat ha demanat la dispensa genèrica parcial dels cursos de formació teòrica a l'ICAC, de les matèries que figuren en el quadre de convalidacions. En cas afirmatiu l'alumne ha de comprovar que ha cursat les assignatures corresponents. Si la Universitat no ha demanat la dispensa és l’alumne qui l’ha de demanar (adjuntem instruccions). Us recordem aquest extrem ja que són poques les universitats que han sol·licitat a l’ICAC aquesta homologació i, si algun dia us voleu presentar a l’examen d’accés al ROAC, tindreu el màster homologat però no la dispensa de l’examen teòric d’accés al ROAC, si no es compleixen els requisits que demana l’ICAC segons la titulació universitària.

TIPOLOGIA I HORARI
Sessions presencials de setembre a desembre els divendres de 15.00h a 21.00h. i els dissabtes de 9.00h a 15.00h. De gener a juliol sessions no presencials. Les pràctiques professionals en les firmes col·laboradores es desenvoluparan majoritàriament de dilluns a divendres, en horari a convenir amb les firmes d’auditoria col·laboradores.

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA
Per accedir al Màster Universitari en Auditoria i Comptabilitat de la UAO CEU s’ha d'enviar formalitzada la Sol·licitud d’Admissió, juntament amb un petit CV, la fotocòpia de la titulació i la fotocòpia del DNI, al següent correu electrònic: escola@auditorscensors.com.
La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i, com a part del procés, té una entrevista personal amb els candidats, on s’analitza el seu potencial desenvolupament al programa.
Els candidats admesos han de reservar la seva plaça al programa mitjançant l’abonament de 1.500€, a compte de l’import total d’aquest. 
Import total del màster:
7.575€