PROGRAMA d'expert en reestructuració empresarial

Data
del 21 de novembre de 2022 al 13 d'abril de 2023
L'entrada en vigor de la Llei 16/2022, del 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, planteja la necessitat que aquells professionals relacionats directament o indirectament amb els processos de reestructuració empresarial tinguin els coneixements necessaris que, complementats amb la seva experiència professional, els permetin abordar aquests processos amb èxit.

En aquest context, amb l'impuls de la Comissió de reestructuració i concursal del Col·legi de Censors, l'ICJCE posa en marxa el Programa d'Expert en Reestructuració Empresarial que es planteja com un procés formatiu que permetrà comprendre, d'una forma molt pràctica, un procés de reestructuració financera i operativa d'una empresa viable i determinar si el pla de reestructuració proposat permetrà una obtenció de fluxos de caixa suficients per complir amb el pagament del deute i reforçar la continuïtat de l'empresa a mig i llarg termini. En el programa es treballarà amb els papers de treball, que ajudaran en la planificació i realització del pla de reestructuració, en la seva supervisió i revisió i en subministrar evidència de treball realitzat, de manera que serveixin de suport a les conclusions, comentaris i recomanacions inclosos en l'informe i en la defensa de l'actuació professional.

El Programa té un claustre de professors de primer nivell, que impartiran els continguts amb un enfocament pràctic i una doble visió, empresarial i jurídica.

La metodologia 100% en línia permetrà als assistents compatibilitzar el seguiment i realització del programa amb el seu treball diari.

El Programa d'Expert en Reestructuració Empresarial, està homologat per la Universitat Catòlica d’Àvila de forma que, en finalitzar-lo, s'entregarà als alumnes que el superin, el corresponent certificat universitari.

El programa de 100 hores de formació, i amb un nombre limitat de places (60), començarà el 21 de novembre i finalitzarà el 13 d'abril, amb un preu de 1.800 euros, bonificable per la FUNDAE.

Pots consultar el programa complet a través del següent enllaç i inscriure't utilitzant el link o el codi QR que conté.