Jornada de debat sobre la reestructuració empresarial des de la perspectiva dels diversos agents

L’interès dels agents socioeconòmics en la figura del professional de la reestructuració

Data
15 de febrer de 2022
Lloc
Sessió virtual / Idioma sessió: Castellà
Homologació
2 Hores d'Altres Matèries (ICAC, REC i RAJ)
Horari
De 16:00 a 18:00 hores

Inauguració i presentació de la Jornada
 
La figura del reestructurador i el paper dels col·legis professionals en l’objectiu del manteniment del teixit industrial
 
Antoni Gómez, president del CCJCC
 

Taula rodona sobre les qüestions relatives al nou llibre II sobre la reestructuració 
 
S’abordaran les següents qüestions:
  
  1. El manteniment del teixit industrial i la figura del reestructurador
  2. La reestructuració empresarial com a solució a la crisi de viabilitat
  3. El manteniment de l’ocupació com a objectiu de la reestructuració
  4. El paper de les administracions públiques com a afavoridores de la viabilitat empresarial. Criteris i pautes a seguir
  5. La necessitat d’una figura que redueixi les asimetries d’informació en la presentació dels plans de reestructuració 
  6. El paper dels jutjats mercantils en les reestructuracions empresarials
  7. La necessitat de formació específica: curs d’especialització en reestructuració
  8. El paper dels col·legis professionals en relació amb aquesta activitat professional: els papers de treball, accés a la figura del reestructurador i el control de qualitat 
  
Modera:
 
Joan Rojas, membre de la Comissió de reestructuració i concursal del CCJCC
   
Ponents:
 
Jordi Carbonell, subdirector d’Inversió Industrial Generalitat de Catalunya
Representants de Foment i PIMEC
Marga Novella, economista del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO
Alenjadro de Llano, gerent del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya
Abraham Cobo, cap d'unitat FOGASA
Francisco López, advocat serveis jurídics entitat financera
Raul N. García Orejudo, magistrat del jutjat mercantil 7 Barcelona
Eduardo Molina, president del RAJ de l’ICJCE
Pau Ballvé, president de la Comissió concursal de l’ICAB


Clausura de la jornada

Antoni Gómez
, president del CCJCC
 


La jornada es desenvoluparà en format híbrid, és a dir, es desenvoluparà presencialment des de la seu del CCJCC amb un nombre reduït d'alumnes físics, i en format virtual per mitjà del nostre moodle.

En el moment de la inscripció, al costat del nom, hauran d'indicar si l'assistència a la jornada la realitzaran física o virtualment.