II Jornada d'Auditoria i Compliance

Data
28 de febrer de 2020
Lloc
Sala d'Actes del CCJCC
Homologació
4,25 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 08:30 a 14:00 hores

Gratuït