I Congrés Nacional de Compliance i Auditoria

Data
24 de gener de 2019
Lloc
Sala d'Actes del CCJCC
Homologació
6 Hores en altres matèries
Horari
de 8:30 a 18:00 hores