Comptabilitat analítica de costos, pressupostària i de gestió (2021-2022)

Data
De l'11 al 30 d'abril de 2022
Homologació
25 hores
Horari
Curs obert
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

PUNTS A TRACTAR
  1. Comptabilitat de costos i l'entorn empresarial
  2. Concepte de cost, característiques i classificacions
  3. Disseny de sistemes: costos per comandes
  4. Disseny de sistemes: costos per processos
  5. Full Cost industrial i Direct Cost evolucionat
  6. Els costos estàndards

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.

 
Col·laboradors firmes Col·legi
285€
Altres
385€