Complement formatiu dins del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat: PGC i PGC de Pimes (2023-2024)

Data
de l'11 de març al 7 d'abril de 2024
Homologació
8,5 crèdits ECTS
Horari
Curs virtual
Lloc
Curs virtual
El màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat és un màster que habilita per a l'accés al  Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). Per això ofereix a tots els seus estudiants la possibilitat de fer els mòduls complementaris de formació en funció dels seus estudis previs de grau.

L'estudiant podrà fer-los simultàniament amb el màster, de manera que disposarà de tots els requisits acadèmics per a l'accés al ROAC en acabar el programa.

CF: Pla General de Comptabilitat i PGC de Pimes

Contingut:
  • Conceptes introductoris
  • Comptabilitat de les operacions de finançament
  • Comptabilitat de les operacions d'inversió
  • Comptabilitat de les operacions de capital circulant
  • Ajustos per periodificació i altres operacions atípiques 
  • Estats financers


INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Import curs
1.003€ (S'aplicarà descompte per col·laborar amb una firma col·legiada)