Auditoria de Comptes Avançada (2021-2022)

Data
Del 12 al 26 de novembre de 2021
Homologació
30 hores
Horari
Divendres de 15.00 21.00 hores i dissabtes de 09.00 a 15.00 hores (Les classes es podran modificar a docència on-line en funció del desenvolupament de la Covid-19 i allò que estableixin les autoritats sanitàries corresponents)
Lloc
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN AUDITORIA  - Cursos homologats, que no dispensaran de la primera fase de l’examen d’aptitud (part teòrica de l'examen d'accés al ROAC), però donaran accés a presentar-se.

TEMES:
  1. Planificació de l'auditoria
  2. Contingut i formulació de comptes anuals
  3. Supervisió - Conclusions del treball d'auditoria
  4. Impost sobre societats
  5. Informes d'auditoria de comptes anuals

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’efectuaran enviant la butlleta d’inscripció, per correu electrònic a escola@auditorscensors.com, indicant els cursos en els quals estan interessats i serà per rigorós ordre de recepció.
Preu amb segells
350 €
Preu sense segells
700 €