Auditor x1 Dia 2023

Jornada dirigida a estudiants d'últim curs de grau

Data
18 de maig de 2023
Lloc
Barcelona / Girona
Vols conèixer de primera mà la professió d’auditor?
 
Si vols participar en aquest projecte per a conèixer el treball a una firma d’auditoria, ens has de retornar, degudament complimentada la butlleta d’inscripció a escola@auditorscensors.com


Auditoria, la professió a tenir en compte
 
És una professió de confiança, imprescindible en un món cada cop més globalitzat a escala internacional. L’auditor identifica i comprèn els cicles de negoci i analitza la informació economicofinancera de les empreses per emetre un informe que posa de manifest la fiabilitat de la informació comptable. La seva opinió és una eina fonamental per a empreses i institucions.
 
1. Internacionalització. En un món global, l’auditor es mou allà on són les empreses. Viatjar, conèixer nous entorns i empreses d’àmbits diversos forma part del dia a dia de la professió.
 
2. Coneixement. Treballar en equip en empreses i organitzacions de diferents sectors fa que els professionals de l’auditoria adquireixin uns grans coneixements en l’entorn economicofinancer.

3. Flexibilitat. La feina d’auditor permet autogestionar el temps adaptant els horaris i les vacances segons les seves necessitats.
 
4. Formació. La feina de l’auditor implica estar atent a les novetats normatives i legislatives i això suposa una formació contínua i constant.
 
5. Prestigi. Una professió clau en el món empresarial i financer. Els professionals de l’auditoria són molt valorats pels seus coneixements i la seva àmplia visió professional.
 
6. Promoció. L’auditoria és una professió de futur que assegura una carrera professional llarga i rica, amb un ampli ventall d’oportunitats laborals.

Agenda de la jornada
 
Donada la situació derivada de la COVID, aquest any la jornada d’auditor per un dia no es podrà realitzar en el seu format habitual, assistència presencial a la firma tot el dia, ja que segons les preferències de les firmes i dels alumnes podrà ser presencial o virtual, més endavant uns informarem del format en el qual es realitzarà.

Firmes participants