Auditor x1 Dia 2023

Jornada dirigida a estudiants d'últim curs de grau

Data
2023
Lloc
Barcelona / Girona
Vols conèixer de primera mà la professió d’auditor?
 
Si vols participar en aquest projecte per a conèixer el treball a una firma d’auditoria, ens has de retornar, degudament complimentada la butlleta d’inscripció a escola@auditorscensors.com


Auditoria, la professió a tenir en compte
 
És una professió de confiança, imprescindible en un món cada cop més globalitzat a escala internacional. L’auditor identifica i comprèn els cicles de negoci i analitza la informació economicofinancera de les empreses per emetre un informe que posa de manifest la fiabilitat de la informació comptable. La seva opinió és una eina fonamental per a empreses i institucions.
 
1. Internacionalització. En un món global, l’auditor es mou allà on són les empreses. Viatjar, conèixer nous entorns i empreses d’àmbits diversos forma part del dia a dia de la professió.
 
2. Coneixement. Treballar en equip en empreses i organitzacions de diferents sectors fa que els professionals de l’auditoria adquireixin uns grans coneixements en l’entorn economicofinancer.

3. Flexibilitat. La feina d’auditor permet autogestionar el temps adaptant els horaris i les vacances segons les seves necessitats.
 
4. Formació. La feina de l’auditor implica estar atent a les novetats normatives i legislatives i això suposa una formació contínua i constant.
 
5. Prestigi. Una professió clau en el món empresarial i financer. Els professionals de l’auditoria són molt valorats pels seus coneixements i la seva àmplia visió professional.
 
6. Promoció. L’auditoria és una professió de futur que assegura una carrera professional llarga i rica, amb un ampli ventall d’oportunitats laborals.


Firmes participants